Privacy Verklaring

Mei 2018
BOTEL BV Amsterdam
PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding


BOTEL BV Amsterdam neemt de privacy van haar gasten zeer serieus. We behandelen alle persoonsgegevens van onze gasten met grote zorgvuldigheid en we handelen altijd in overeenstemming met, en in veel gevallen overtreffen we, de toepasselijke nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring beschrijft ons privacybeleid wanneer u onze website bezoekt die in licentie is gegeven door BOTEL BV Amsterdam en/of wanneer u een boeking maakt bij BOTEL BV Amsterdam en of wanneer u onze accommodaties bezoekt zoals ons hotel. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens van u worden verzameld en voor welk doel we uw persoonsgegevens verwerken.

2. Gebruik


Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door en namens BOTEL BV Amsterdam, een stichting die geregistreerd is onder de Nederlandse wetgeving, die haar statutaire zetel heeft in Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende op de NDSM-Pier 3, 1033 RG Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66594545.
BOTEL BV Amsterdam is de juridische entiteit die onze website beheert en als verwerkingsverantwoordelijke fungeert voor al haar activiteiten. De manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, is aangemeld bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?
BOTEL BV Amsterdam ontplooit activiteiten op het gebied van hospitality. Omdat u gast bent bij BOTEL BV Amsterdam willen wij graag iets meer weten over u en uw wensen. Dit stelt ons in staat uw verblijf nog aangenamer te maken, zodat u op een dag misschien besluit opnieuw een bezoek te brengen aan BOTEL BV Amsterdam. Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in vier verschillende stadia: (i) Voordat u boekt bij BOTEL BV Amsterdam, (ii) als u reserveert als hotelgast, (iii) na uw verblijf bij BOTEL BV Amsterdam en/of (iv) wanneer u onze website bezoekt en gebruikt.

Voordat u boekt bij BOTEL BV Amsterdam:
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we anoniem informatie over uw gebruik van de website. We gebruiken deze informatie om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen op onze website. We kunnen deze informatie ook gebruiken voor remarketingdoeleinden, om u zo te herinneren aan mogelijke onvolledige reserveringen en u hiermee verder te helpen.


Als u reserveert als hotelgast:


Als u reserveert als hotelgast, geeft u ons uw naam, uw (e-mail) adres, uw huisadres, uw verblijfsvoorkeuren, de datums waarop u bij ons verblijft en uw betaalgegevens. Deze informatie zal worden gebruikt en is noodzakelijk voor de verwerking van de reservering, voor factureringsdoeleinden en om ons in staat te stellen met u te communiceren over uw reservering.Na uw verblijf bij BOTEL BV Amsterdam:


Nadat u BOTEL BV Amsterdam hebt verlaten, slaan we uw persoonsgegevens op. Dit doen we om verschillende redenen: (i) het is wettelijk verplicht om uw gegevens maximaal zeven jaar voor belastingdoeleinden te bewaren, (ii) het is ook verplicht om het bovengenoemde te bewaren voor politie, douane en andere overheidsorganisaties die expliciet om specifieke gastinformatie vragen. Zodoende kunnen we de vereiste gegevens overdragen om te voldoen aan bindende verplichtingen. 


Communicatie tussen u en BOTEL BV Amsterdam. U kunt ons bijvoorbeeld onderhoudsverzoeken sturen. We kunnen u servicegerelateerde e-mails sturen (bijvoorbeeld technische en beveiligingskennisgevingen). Merk op dat u zich niet kunt afmelden voor servicegerelateerde e-mails.

4. Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens?


Wij behandelen uw persoonsgegevens discreet en verwerken de persoonsgegevens alleen voor onze eigen doeleinden. We zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. We zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden overdragen als het voor ons noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. De derde partijen waarmee wij samenwerken zijn gebonden aan dezelfde voorwaarden ten aanzien van u en uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij verzamelen automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden. Deze informatie vertelt ons hoe goed onze website functioneert. Deze informatie kan aan derden worden verstrekt, maar alleen als deze informatie niet direct of indirect tot u kan worden herleid.

We kunnen uw gegevens ook aan derden verstrekken als we daartoe verplicht zijn op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving.5. Uw rechten


Recht op inzage


Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld en/of verwerkt, kunt u BOTEL BV Amsterdam om een overzicht van uw persoonsgegevens vragen door een e-mail te sturen naar: privacy@botel.nl. Wij zullen u een overzicht geven van de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en/of verwerkt. Vermeld duidelijk in het onderwerp dat uw verzoek betrekking heeft op privacy. We zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren.Rectificatie


Als u van mening bent dat wij de persoonsgegevens onjuist, foutief of onvolledig hebben verzameld en/of verwerkt, kunt u ons vragen dergelijke persoonsgegevens te wijzigen door een e-mail te sturen naar: privacy@botel.nl. In deze e-mail kunt u aangeven dat u belang hebt bij het veranderen van uw persoonsgegevens. Gegevenswissing (‘Recht op vergetelheid’)


Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en/of verwerkt wissen, kunt u BOTEL BV Amsterdam verzoeken uw persoonsgegevens te wissen door een e-mail te sturen naar: privacy@botel.nl. In deze e-mail kunt u aangeven dat u belang hebt bij het wissen van uw persoonsgegevens.Beperking


In plaats van te verzoeken om rectificatie en/of wissen, kunt u ook verzoeken om een beperking in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Beperking kan bijvoorbeeld worden gevraagd als de persoonsgegevens foutief of onwettig zijn, of in afwachting van een beslissing van een door u ingediende klacht. Als u wilt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, stuur dan een e-mail naar: privacy@botel.nl. Overdraagbaarheid


Als u de verwerkte persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze wilt overbrengen, kunt u ons vragen om u een kopie van uw persoonsgegevens te bezorgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Als u wilt dat uw gegevens worden overgedragen, stuur dan een e-mail naar: privacy@botel.nl. Bezwaar


U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOTEL BV Amsterdam. In het geval dat wij uw persoonsgegevens niet langer zouden moeten verwerken, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar: privacy@botel.nl. Beperking van uw rechten


Wanneer een betrokkene een verzoek heeft gedaan, behoudt BOTEL BV Amsterdam zich het recht voor een redelijke vergoeding voor deze dienst in rekening te brengen. Verzoeken van betrokkenen worden pas geïmplementeerd nadat de persoon die het verzoek heeft gedaan zijn identiteit heeft bewezen, waarmee bevestigd wordt dat deze persoon inderdaad het onderwerp is van het verzoek. Hiertoe kunt u een kopie van een paspoort sturen of een bezoek brengen aan BOTEL BV Amsterdam. Neem in het laatste geval uw paspoort mee. Ten slotte kan BOTEL BV Amsterdam in bepaalde situaties van rechtswege verzoeken weigeren. In het geval dat BOTEL BV Amsterdam weigert een verzoek te honoreren, zullen wij rechtvaardigen waarom dat het geval is.Recht om contact op te nemen met de toezichthoudende instantie


Als u van mening bent dat uw gegevensverzoek niet correct wordt afgehandeld, hebt u het recht contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?


BOTEL BV Amsterdam neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van een derde partij. Een strikt beperkt aantal personen heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen verleend wanneer dit expliciet nodig is om onze services aan u te leveren. Daarnaast heeft BOTEL BV Amsterdam een beleid van “Veiligheid Eerst” aangenomen met alle externe leveranciers, softwarebedrijven, interne medewerkers en contractanten, hetgeen betekent dat wij alleen die bedrijven en personen selecteren die onze kernopvattingen over veiligheid en privacy delen en de veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens even serieus nemen als wij.7. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om deze website goed te laten functioneren en om websiteverkeer te analyseren. Wij gebruiken bovendien cookies die informatie verzamelen over uw surfgedrag. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. Wij kunnen de persoonsgegevens die op deze manier zijn verzameld gebruiken voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Privacyverklaring.


Meer informatie over cookies op deze website, zie onze cookieverklaring.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

8. Aanpassingen in deze Privacyverklaring


BOTEL BV Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele en toepasselijke versie van deze privacyverklaring is altijd te vinden op onze website.9. Vragen


Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar privacy@botel.nl.